Wydarzenia Wydarzenia

Brudnica mniszka - pułapki feromonowe

               W okresie lipiec – sierpień możecie Państwo zauważyć dziwne konstrukcje wiszące
na drzewach – tak właśnie wyglądają pułapki feromonowe na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha).

Pułapki wywieszane są przez leśników w celu odłowu samców brudnicy mniszki. Stan pułapek kontroluje się co kilka dni i liczy się odłowione motyle. W ten sposób jesteśmy w stanie określić kulminację lotów samców. Po kulminacji lotów samców, następuje lot samic brudnicy. Wtedy właśnie leśnicy przystępują do przeglądu drzewostanów, szukając samic siedzących na pniach drzew.

Po co to wszystko?

Na podstawie zebranych danych (liczby samic na pniach drzew) określamy zagrożenie drzewostanów iglastych w wieku powyżej 20 lat. Wiedza ta wykorzystana zostanie na wiosnę
roku 2022, w którym dzięki przeprowadzonym obserwacją założymy opaski lepowe do dalszego monitoringu drzewostanów.

Gdy zauważycie Państwo wiszące w lesie pułapki, prosimy – nie niszczcie ich!

Brudnica to motyl z rodziny brudnicowatych. Pojawia się ona głównie w drzewostanach sosnowych. Możemy wyróżnić trzy formy ubarwienia tego motyla: skrzydła białe z ciemnymi paskami, szare albo czarne. Rójka brudnicy zaczyna się w lipcu i trwa nawet do września. Po rójce samica składa w szparach kory jaja. Larwy zimują w jajach i opuszczają je dopiero wiosną, wtedy rozpoczyna się ich wędrówka
w korony drzew. Młode larwy zjadają igły, pączki i korę młodych pędów, powodując uszkodzenia drzew. Uszkodzenia takie mogą prowadzić do zamierania drzew.