Wydarzenia Wydarzenia

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pierwszy dzień marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Kim byli Żołnierze Niezłomni, dlaczego zostali Wyklęci?
Byli to ludzie honoru, patrioci, wojownicy stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej władzom ZSRR. Walczyli o odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności państwowej po zakończeniu II wojny światowej.
Mierzyli się z  propagandą Polski Ludowej, która przez lata szerzyła tezę jakoby całe powstanie było wojną domową, co oznaczałoby, że polscy komuniści działali samodzielnie. Bez wpływów i pomocy władz sowieckich.
Zostali wyklęci, nazwani przez ówczesne władze bandami reakcyjnego podziemia oraz wrogami ludu.
Mobilizacja, stworzenie ogromnego ruchu oporu i walka Żołnierzy Wyklętych stanowiły pierwszy sprzeciw polskiego społeczeństwa, wymierzony w stronę sowieckiej agresji oraz władz komunistycznych narzuconych siłą i przemocą.   
Cały ruch stanowił najliczniejszą antykomunistyczną konspirację zbrojną w skali Europy i trwał od 1944 do 1956  roku.
Liczbę jej członków szacuje się na 120-180 tysięcy!
Warto znać i zapamiętać tę historię.