Wydarzenia Wydarzenia

Monitoring biura Nadleśnictwa Wałcz

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia 12 maja 2022 roku na terenie biurowca Nadleśnictwa Wałcz został wprowadzony całodobowy monitoring wizyjny.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz, z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Kołobrzeska 1, tel. +48 (67) 250 08 94, e-mail: walcz@pila.lasy.gov.pl.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i gości oraz ochrony mienia administratora, pracowników, klientów, gości i innych osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem.


Monitoring obejmuje klatki schodowe i korytarze budynku oraz teren wokół siedziby biura Nadleśnictwa Wałcz.


Zapisy monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni.