Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Nadleśnictwo Wałcz z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 1, 78-600 Wałcz, ogłasza  sprzedaż nieruchomości zabudowanej zapisanej  w KW  nr KO1W/00016276/4, położonej w Zdbicach 14, gm. Wałcz w obrębie ewidencyjnym Zdbice, działka nr 8208/25 zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,  prowadzony w trybie art. 38 ust. 1-6 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj.  Dz.U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.) – szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej