Wydarzenia Wydarzenia

Zakaz wstępu do lasu

 Nadleśniczy Nadlesnictwa Wałcz, Zarządzeniem nr 28/2022 wprowadza ZAKAZ WSTĘPU DO LASU na tereny leśne w obrębie leśnictw: Brody, Iłowiec, Rudki, Golce, Międzyrzecze i Rudnica.

Przyczyną wprowadzenia zakazu wstępu do lasu jest nadzwyczajne zagrożenie spowodowane huraganem i nawałnicą. Na terenie Nadleśnictwa Wałcz występuje duża ilość złomów, wywrotów oraz drzew niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu osób postronnych

Zakaz ten obowiązuje do dnia 30 czerwiec 2022 roku.

Pozostała część nadleśnictwa jest już dostępna do rekreacyjnego wykorzystania. Szlaki komunikacyjne na terenie leśnictw: Pluskota, Lubno, Morzyce, Strączno i Nakielno, zostały już uprzątniete pod względem ewentualnych zagrożeń. Przestrzegamy jednak przed schodzeniem z dróg wgłąb lasów, ponieważ w dalszym ciągu istnieje zagrożenie złamania lub wywrócenia się drzew.