Wydarzenia Wydarzenia

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zaprasza osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej do konsultacji w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zespoły będą powoływane w nadleśnictwach:

Człopa, Tuczno, Wałcz.

Zadaniem Zespołów Lokalnej Współpracy będzie przeprowadzenie konsultacji projektu lokalizacji lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz planu niezbędnych działań gospodarczych i ochronnych zmierzających do ich bezpiecznego udostępnienia. Prace zespołu prowadzone będą w czterech grupach interesariuszy: samorządowej, społecznej, naukowej i przedsiębiorców.

Nabór do Zespołów Lokalnej Współpracy będzie prowadzony w terminie do 11.04.2023 r.

Udział w ZLW jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz:

https://ankiety.pila.lasy.gov.pl/index.php/996932?lang=pl

lub telefonicznie pod numerami:

- w Nadleśnictwie Człopa –    67 259 10 63 wew. 50 lub 604 257 306

- w Nadleśnictwie Tuczno –   67 259 37 90,  735 054 296

- w Nadleśnictwie Wałcz –     668 459 008, 67 250 08 94