Asset Publisher Asset Publisher

Akcja odnowieniowa 2017

W 2017 roku Nadleśnictwo Wałcz odnowi ok. 257 ha lasu

Za sprawą szybkiej i pogodnej wiosny tegoroczna akcja odnowieniowa ruszyła pełną parą jeszcze w marcu.

W 2017 roku Nadleśnictwo Wałcz:

  • odnowi  ok. 257 ha lasu, w tym:

132  ha na pow. otwartych, z czego na powierzchni ponad 11 ha założymy uprawy sosnowe siewem,

i  125 ha pod osłoną drzewostanu, z czego ok. 19 ha zostanie posadzone jesienią, po dorośnięciu potrzebnego materiału sadzeniowego;

  • wykona ok. 12 ha poprawek w uprawach starszych.

Na wiosenne prace odnowieniowe zużyjemy ok. 1 mln 890 tys. szt. sadzonek, w tym:

sosny zwyczajnej - ok. 1mln 320 tys.,

świerku - ok. 35 tys.,

dębów (szypułkowego i bezszypułkowego) - ok. 150 tys.,

brzozy - ok. 100 tys.,

buku - ok. 200 tys.,

grabu - ok. 10 tys.,

lipy drobnolistnej - ok. 5 tys.,

i innych (modrzewia, olszy, klonów, gatunków biocenotycznych) - ok. 70 tys.

Jesienią natomiast trafi do lasu kolejne 90 tys. buku.                   

Sadzonki drzew zostały wyprodukowane na naszej szkółce leśnej w Rudnicy.
Ze szkółek innych nadleśnictw kupujemy zaledwie 146 tys. szt. sadzonek i dotyczy to gł. gatunków, dla których nie posiadamy własnej bazy nasiennej, np. dębu bezszypułkowego.

Sprzedamy natomiast ok. 220 tys. szt., z czego niemal 80% do Nadleśnictwa Płytnica.

W tym roku kończymy też produkcję sadzonek dla Nadleśnictwa Płytnica, którą prowadziliśmy przez ostatnie 7 lat. Teraz produkcję materiału sadzeniowego dla Sąsiadów przejmuje szkółka Nadleśnictwa Jastrowie
… a szkółka leśna w Rudnicy będzie produkowała materiał sadzeniowy już tylko dla macierzystego Nadleśnictwa Wałcz i wynikowo dla bieżących nabywców, zarówno z kręgu PGL LP, jak i dla osób prywatnych.