Asset Publisher Asset Publisher

Akcja Potrzask 2017

W dniach 23-24 marca 2017r. na terenie powiatu wałeckiego w Nadleśnictwach: Wałcz, Płytnica, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Zdrojowa Góra, Jastrowie oraz na terenach Kół Łowieckich, których obwody łowieckie zlokalizowane są w powiecie wałeckim odbyła się akcja o charakterze profilaktyczno - prewencyjnym połączona z konferencją na temat "Postępowania ze zwierzętami dziko żyjącymi w przypadkach szczególnych - aspekty prawne, procedury".

W dniach 23-24 marca 2017r. na terenie powiatu wałeckiego w Nadleśnictwach: Wałcz, Płytnica, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Zdrojowa Góra, Jastrowie oraz na terenach Kół Łowieckich, których obwody łowieckie zlokalizowane są w powiecie wałeckim odbyła się akcja o charakterze profilaktyczno - prewencyjnym połączona z konferencją na temat "Postępowania ze zwierzętami dziko żyjącymi w przypadkach szczególnych - aspekty prawne, procedury". W akcję zaangażowane było również Starostwo Wałeckie, przedstawiciele służb Policji, Straży Leśnej, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Gminnej i Miejskiej, strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, przedstawiciele Kół Łowieckich, RDOŚ w Szczecinie, Prokuratury oraz lokalne władze samorządowe.

               Celem akcji była szeroko rozumiana ochrona przyrody w tym kompleksowa kontrola obwodów łowieckich pod względem występowania kłusownictwa oraz szkodnictwa leśnego i przyrodniczego. Potrzask jest organizowany cyklicznie na terenie województwa zachodniopomorskiego i jest jedyna tego typu akcją w kraju.