Asset Publisher Asset Publisher

Akcja zalesieniowo-odnowieniowa 2019

          

Tegoroczna akcja zalesieniowo-odnowieniowa ruszyła pełną parą w kwietniu i w tym też miesiącu zakończyła się jej wiosenna odsłona. Kontynuacja, już w niewielkim rozmiarze, nastąpi jesienią.

 

            W 2019 roku Nadleśnictwo Wałcz:

  • zalesiło ok. 4,5 ha  (w ramach realizacji projektu LGW- Leśne Gospodarstwo Węglowe)
  • odnowi  ok. 164 ha lasu, w tym:

107  ha na pow. otwartych, z czego na powierzchni ok. 7 ha założyliśmy uprawy sosnowe siewem,

i  57 ha pod osłoną drzewostanu, z czego ponad 4 ha zostanie posadzone jesienią, po dorośnięciu potrzebnego materiału sadzeniowego;

  • wprowadzi podszyty na ok. 17 ha (w ramach LGW, w tym 2 ha jesienią)
  • wykonało ok. 18 ha poprawek w uprawach starszych.

 

            Na wiosenne prace odnowieniowe zużyliśmy ponad 1 mln 580 tys. szt. sadzonek, w tym:

sosny zwyczajnej - ok. 1mln 95 tys.,

świerku - ok. 36 tys.,

dębów (szypułkowego i bezszypułkowego) - ok. 130 tys.,

brzozy - ok. 95 tys.,

buku - ok. 120 tys.,

grabu - ok. 11 tys.,

i innych (modrzewia, lipy, olszy, klonów, gatunków biocenotycznych) - ok. 93 tys.

 

            Jesienią natomiast trafi do lasu kolejne 35 tszt. sadzonek, w tym m.in.: 20 tys. buku i 7 tys. dębów.

 

            Sadzonki drzew w znacznej ilości zostały wyprodukowane na naszej szkółce leśnej w Rudnicy. W tym roku jednak wspomogliśmy się też produkcją sadzonek ze szkółek innych nadleśnictw. Kupiliśmy 526 tys. szt. sadzonek, a były to jednoroczne sadzonki So oraz wieloletnie sadzonki gatunków, dla których nie posiadamy własnej bazy nasiennej, np. dębu bezszypułkowego.

            Naszymi wieloletnimi sadzonkami So, Md, Św, Brz i Lp wsparliśmy natomiast inne nadleśnictwa, sprzedając im łącznie ok. 175 tszt sadzonek.

 

…teraz czas dla lasu na rośnięcie, a dla leśniczych na jego pielęgnację.

 

            Zakończono również wiosenne siewy na szkółce leśnej. Łącznie obsiano 92,5 ar powierzchni: sosną, modrzewiem, świerkiem i brzozą, czyli podstawowymi gatunkami służącymi odnawianiu lasu na naszym terenie. Niestety z powodu nieurodzaju w ubiegłym roku i, idącego za tym, braku zapasu nasion, nie posialiśmy tej wiosny: buku, lipy i olszy, które regularnie na szkółce produkujemy. Następne siewy jesienią - klonów, grabu i dębów… pod warunkiem ich urodzaju.