Asset Publisher Asset Publisher

Detonacja

W Nadleśnictwie Wałcz zdetonowano 25 kilogramów materiałów niebezpiecznych.

W ramach realizacji projektu Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP w dniu 18 grudnia 2013 roku przeprowadzono niszczenie przedmiotów niebezpiecznych- niewybuchów i niewypałów, podjętych na oczyszczanym obszarze lasów Nadleśnictwa Wałcz. Detonację przeprowadzono w miejscu wyznaczonym, zgodnym z metodyką. Łącznie zniszczono 1805 przedmiotów i 0,3 kg materiałów wybuchowych, wśród których znalazły się m.in. pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe, ręczne, amunicja karabinowa i pistoletowa oraz inne. Niszczenie przeprowadzono zgodnie z opracowanym planem niszczenia metodą detonacyjną przedmiotów wybuchowych.