Asset Publisher Asset Publisher

jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Nadleśnictwo Wałcz zakończyło jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to rodzaj kontroli liczebności populacji sześciu gatunków owadów liściożernych, na podstawie której można określić poziom zagrożenia drzewostanów.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Nadleśnictwo Wałcz zakończyło jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to rodzaj kontroli liczebności populacji sześciu gatunków owadów liściożernych, na podstawie której można określić poziom zagrożenia drzewostanów.

Do wyżej wymienionych szkodników należą:

  • strzygonia choinówka – Panolis flammea (Den. et Schiff.),
  • poproch cetyniak – Bupalus piniaria (L.),
  • siwiotek borowiec (zawisak borowiec) – Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują w stadium

poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu),

  • barczatka sosnówka – Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica),
  • osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu),
  • gatunki z rodziny borecznikowatych (Diprionidae) (zimują larwy w oprzędach – kokonach).

Poszukiwania przeprowadza się w partiach kontrolnych w określonych oddziałach na terenie nadleśnictwa. Na każdej partii kontrolnej wyznacza się 10 powierzchni próbnych, o powierzchni 0,5 m2 każda. Następnie przeszukujemy ściółkę, glebę oraz powierzchnię pnia do wysokości 1,5 m. 

Ilość i zdrowotność znalezionych owadów posłuży do określenia stanu zagrożenia drzewostanów.

Kontrola ta umożliwia zlokalizowanie ognisk gradacji szkodników i pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w celu ich zwalczania.