Asset Publisher Asset Publisher

Lasy powiatu wałeckiego pilnie strzeżone

Wraz z rozwojem możliwości technologicznych, na terenie nadleśnictw powiatu wałeckiego wdrożono zintegrowany punkt alarmowo-dyspozycyjnych.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych uległa zdecydowanej poprawie. Nadleśnictwa powiatu wałeckiego od tego roku mają wspólny Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, który znajduje się w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu. Obraz z sześciu kamer monitujących tereny leśne (Golce-Wałcz, Płytnica, Człopa, Strzaliny-Tuczno, Róża Wielka-Tuczno, Piaszczana Góra-Mirosławiec), w jakości HD przekazywany jest do jednego miejsca, w którym dwóch obserwatorów wypatruje ewentualnych zagrożeń (dymów). 
Nowy system skraca do minimum czas przekazywania informacji i reagowania. Dyżurny Stanowiska Kierowania PSP już w momencie stwierdzenia dymu zna jego lokalizację oraz przybliżony charakter zdarzenia, co pozwala na podjęcie właściwej decyzji dotyczącej zadysponowania jednostek gaśniczych. Integracja znacząco usprawnia koordynację działań jednostek ochrony przeciwpożarowej i administracji leśnej zarówno w miejscu pożaru, jak i na poziomie współdziałania z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych (np. w zakresie dysponowania samolotów). Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest utrzymanie pełnego kontaktu z siłami zaangażowanymi w gaszenie pożaru w paśmie łączności LP i PSP. Rozwiązanie to powoduje, że informacje o zagrożeniach są bezpośrednio przekazywane do właściwych służb, a służby te mają możliwość bezpośredniego analizowania zagrożenia i wspólnego podejmowania niezbędnych działań.