Asset Publisher Asset Publisher

Manewry przeciwpożarowe.

W dniu 30 czerwca 2015 r na terenie Nadleśnictwa Wałcz w leśnictwie Międzyrzecze odbyły się manewry ratowniczo-gaśnicze, w których udział wzięły zastępy OSP z terenu powiatu wałeckiego.

Podczas ćwiczeń dokonano praktycznego sprawdzenia „sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru dla obszarów leśnych"

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu bryg. Kazimierz Maciejewski podsumowując ćwiczenia oznajmił, że miały one na celu sprawdzenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów kompleksów leśnych oraz koordynowanie działań służb współdziałających. Dodatkowo rozpoznano stan dróg i dojazdów pożarowych, punkty czerpania wody oraz praktycznie przećwiczono dostarczanie wody do miejsca pożaru. Założone cele zostały osiągnięte a uczestniczące w ćwiczeniach służby wykazały się profesjonalizmem w wykonywaniu powierzonych zadań.

.