Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.
W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: walcz@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Wałcz, ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz.
Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) propozycję ceny.
Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stornach BIP Nadleśnictwa w zakładce: Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz lub pod numerem telefonu: 67 250  08 94 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 07:00 do 15:00.
Więcej informacji pod linkiem:
https://www.gov.pl/.../wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia