Asset Publisher Asset Publisher

Nowe miejsca dla rybołowów

W ramach projektu ochrony rybołowa (Pandion haliaetus) na wybranych obszarach Natura 2000r w Nadleśnictwie Wałcz zamontowano 4 platformy na słupach wysokiego napięcia

Są to ostatnie z 20 zamontowanych tego typu platform w ramach realizacji projektu. Doświadczenia z Niemiec pokazują, że rybołowy lubią takie stanowiska i są tam zupełnie bezpieczne. Obecnie ok. jednej trzeciej  populacji rybołowów w Niemczech (ok. 250 par) gniazduje na słupach wysokiego napięcia. Zdarza się, że na kolejnych słupach oddalonych od siebie o 500 m znajduje się kilkanaście gniazd.

Montaż platform na słupach nie jest prosty, wymaga odpowiedniego sprzętu, doświadczonych monterów, a przede wszystkim wyłączenia napięcia w liniach o znaczeniu strategicznym dla kraju.

Dotychczas zamontowano w Nadleśnictwie Wałcz 10 platform na drzewach. Obecnie mamy wiec 14 nowych miejsc gotowych na przyjęcie nowych lokatorów. Dwa z nich są już zasiedlone, jedno zajęła para rybołowów, a na drugiej zadomowił się inny rzadki ptak drapieżny sokół wędrowny (Falco perigrinus) co pokazuje, że działania ochronne na rzecz jednego gatunku przynoszą korzyści wielu innym, równie cennym przyrodniczo.

Projekt „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” to wspólne działanie DGLP (koordynator przedsięwzięcia), 20 nadleśnictw położonych na północy Polski oraz Komitet Ochrony Orłów, który od lat podejmuje próby ocalenia gatunku

Więcej o projekcie znajdziecie na stronie:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/nowatorski-projekt-ochrony-rybolowa