Asset Publisher Asset Publisher

Powiatowa narada przeciwpożarowa

Gotowi do ochrony przeciwpożarowej.

       07.03.2016 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka" odbyła się narada dotycząca ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych w Powiecie Wałeckim. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele samorządów, Nadleśnictw Tuczno, Człopa, Płytnica, Wałcz i Mirosławiec, Powiatowej Straży Pożarnej, Komendy Policji, jednostek wojskowych i innych instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasów porastających tereny Powiatu Wałeckiego. Na naradzie przedstawiono analizę ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz na terenie Nadleśnictw Powiatu Wałeckiego oraz zasady bhp obowiązujące na wypadek powstania pożaru lasu. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu Pan Kazimierz Maciejewski przedstawił działalność jednostki w 2015 roku. Wszystkie obecne jednostki zgłosiły gotowość do rozpoczęcia sezonu. Narada zakończyła się dyskusją na temat bieżących zagrożeń pożarowych w tym budowy obwodnicy Wałcza.