Asset Publisher Asset Publisher

Rybołowy

W ramach realizacji projektu „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, w Nadleśnictwie Wałcz zbudowano 5 platform dla tego gatunku i założono małemu rybołowowi logger pozwalający monitorować jego wędrówki.

Populacja rybołowa w Polsce to zaledwie 27-33 pary lęgowe na terenie całego kraju.

Nadleśnictwo Wałcz i Nadleśnictwo Krucz to dwa Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, które zakwalifikowały się do projektu „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, dofinansowanego przez Komisję Europejską i NFOŚiGW, koordynowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Realizacja projektowych działań oparta będzie na ścisłej współpracy z wieloma nadleśnictwami północnej Polski. Do współpracy zaproszono też Komitet Ochrony Orłów, którego członkowie od kilkunastu lat podejmują próby ocalenia tego gatunku.

Więcej o projekcie: http://www.rybolowy.pl/

W gnieździe rybołowów zamieszkujących wałeckie lasy wylęgło się w tym roku jedno pisklę, podobnie jak w zeszłym roku, podczas obrączkowania młodego rybołowa założono mu logger (nadajnik) pozwalający monitorować miejsca żerowania i wędrówki na zimowisko.

W ramach ochrony czynnej zamontowano na terenie Nadleśnictwa Wałcz 5 platform na drzewach w pobliżu znanych miejsc występowania rybołowów na obszarach lęgowych. Platformy zamontowane zostały także w rejonach, gdzie ptaki widziano w ciągu ostatnich 5 lat, co może wskazywać na ich potencjalne zainteresowanie takim obszarem jako miejscem lęgowym.

Realizacja powyższych działań może się okazać ostatnim sposobem na ocalenie rybołowów w Polsce. Trudno bowiem wyobrazić sobie kolejny tak szeroko zakrojony projektu z tak wysokim budżetem. Mamy nadzieję, że przyczyni się do wyraźnej poprawy sytuacji gatunku.