Asset Publisher Asset Publisher

Wspólna sprawa-bezpieczeństwo pożarowe

W dniu 29.03.2022 r. zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy Wójtem Gminy Wałcz Janem Matuszewskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Płytnica Pawłem Kałużyńskim oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wałcz Wojciechem Gdaniec dotyczące Punktu Czerpania Wody na rzece Dobrzycy w miejscowości Ostrowiec. Na gruncie gminnym zostanie zmodernizowany istniejący Punkt Czerpania Wody, środki na modernizacje będą pochodziły w całości z Lasów Państwowych. Modernizacja istniejącego Punktu Czerpania Wody podniesie na wyższy poziom nie tylko zabezpieczenie pożarowe lasów nadleśnictw Wałcz i Płytnica ale także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców wsi Ostrowiec.