Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Użytkowanie  lasu  to  korzystanie  z  jego zasobów  w sposób  racjonalny  i              nieprzekraczający  możliwości  produkcyjnych  lasu.  Użytki  leśne pobiera się w postaci: drewna,  płodów runa leśnego, roślin  lub  ich części  na potrzeby przemysłu farmaceutycznego,  choinek oraz  eksploatacji  kopalin  itp.   Leśnicy  umożliwiają  społeczeństwu  korzystanie  z  darów  lasu,  ale  w  sposób  zapewniający  mu  trwałość.

W  leśnictwie głównym celem użytkowania lasu jest pozyskanie drewna.  Rozmiar jego pozyskania określany jest w Planie Urządzenia Lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa  na okres 10 lat. Zapewnia on pozyskanie drewna w granicach  nie  tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale także systematycznie  zwiększających zapas drewna  pozostającego w lasach czyli tzw. zapas na pniu. Gospodarka  w lasach  prowadzona jest w sposób zapewniający  ich  trwałość  i  możliwość  biologicznego odtwarzania.

O wielkości drewna do  pozyskania  decyduje  tzw. etat cięć określony w każdym Planie urządzenia. Jest to  ilość drewna (w metrach sześciennych grubizny) możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach,  na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan.

Drewno  pozyskiwane   w  Nadleśnictwie Wałcz  w ramach  obowiązującego PUL  pochodzi  z różnego  rodzaju cięć,  a mianowicie:

·        cięć rębnych – czyli usuwanie z lasu drzewostanów „dojrzałych", których podstawowym celem jest  przebudowa  i odtworzenie  drzewostanów,

·        cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – czyli usuwanie z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu,

·        cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia  klęsk żywiołowych w lasach.

W Nadleśnictwie Wałcz według opracowanego PUL na lata 2015-2024  przewidziane jest pozyskanie  drewna  w łącznej  ilości    908 874 m3 grubizny. W tym: 

·        etat cięć w użytkowaniu rębnym          - 458 874 m3 grubizny,

·        etat cięć w użytkowaniu przedrębnym - 450 000 m3 grubizny.

Średniorocznie na terenie nadleśnictwa  pozyskuje  się blisko 100 tyś. m3 drewna. Pozyskaniem surowca drzewnego  zajmują się wyspecjalizowane firmy leśne -  zakłady usług leśnych. Pozyskanie obejmuje ścinkę drzew i zrywkę do dróg wywozowych. W celu zmniejszenia uszkodzeń pokrywy gleby zrywka odbywa się po wyznaczonych  szlakach zrywkowych. Do zrywki drewna używa się specjalistycznych ciągników tzw. skiderów. Najczęściej stosowane w nadleśnictwie  skidery  to ciągniki typu LKT. Do zrywki drewna stosowego stosuje się przyczepy nasiębierne lub forwardery. Działania związane ze zrywką drewna mają na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko w szczególności uszkodzenie  pokrywy  glebowej.

Przebywając  w  lesie  należy  pamiętać, że:
Prace  związane  z   pozyskaniem  drewna  należą  do    szczególnie   niebezpiecznych.    Dlatego też   na powierzchni,    na   której  trwa   ścinka drzew  zabronione  jest  przebywanie  osób     nieuprawnionych. Zlekceważenie  tablic  np.   o  treści : "ZAKAZ WSTĘPU - ŚCINKA DRZEW"  może  doprowadzić  do niebezpiecznych  zdarzeń   zagrażających   zdrowiu  i   życiu.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przełamanie Pommernstellung - bitwa o Wał Pomorski

Przełamanie Pommernstellung - bitwa o Wał Pomorski

Dziś szczególny dzień.12.02.1945 udało się wyzwolić Wałcz

"Nacieraliśmy na pozycje nieprzyjaciela od samego rana. Niemcy trzymali się w jakichś zabudowaniach folwarcznych. Bronili się z niesłychaną zaciętością. Zza jakiegoś wzgórza bili też do nas z moździerzy. Mieliśmy w tym dniu bardzo duże straty. Około południa ponowiliśmy kolejny atak. Wyskoczyłem do przodu biegnąc razem z innymi. Do pierwszych zabudowań, w których trzymał się nieprzyjaciel było jeszcze około 20 metrów. Silny ogień z broni maszynowej położył nas jednak do ziemi. Kiedy leżałem przyciśnięty do błotnistej mazi usłyszałem naraz gwizd koło ucha, silniejszy, niż dotąd i od razu poczułem, że w głowę mi gorąco. Nie czułem żadnego bólu. Podniosłem dłoń do twarzy, była całkiem umazana krwią. Miałem na tyle przytomności, że wyciągnąłem z torby bandaż i przyłożyłem do głowy. Wciąż świstały kule i bałem się ruszyć. Podczołgałem się jednak w jakiejś chwili ciszy do najbliższej bruzdy i tam straciłem przytomność. Kiedy otworzyłem oczy zobaczyłem nas sobą dwóch sanitariuszy. Obandażowali mnie i wzięli na furmankę. Znalazłem się w san-bacie pod namiotem. Pełno tam było rannych. Po zrobieniu zastrzyku czekałem, aż sanitarka zabierze mnie do szpitala. Kiedy wreszcie załadowali mnie i wciąż półprzytomny jechałem do Jastrowia, sanitarka nasza była kilkakrotnie ostrzeliwana z lasów. Potem leżałem w rozmaitych szpitalach bisko rok. Rana była bardzo ciężka – spory ubytek kości z twarzy.
Zapomniałem dodać, że w czasie walk na Wale najbardziej baliśmy się „kukułek” – snajperów niemieckich. Byli dosłownie wszędzie. Kontrolowali drogi, przesieki, przesmyki. Osobiście byli dla mnie groźniejsi, niż najsilniejszy nawet oddział nieprzyjaciela. Nie widziałem go a czułem, że on mnie widzi i bierze na muszkę. Okropne uczucie! ....."
WSPOMNIENIA KPR. KAZIMIERZA MICKIEWICZA (1 DYWIZJA, 1 PUŁK, 1 BAON, 3 KOMPANIA, DOWÓDCA DRUŻYNY)

 

Muzeum Ziemi Waleckiej
Filmy poniżej udostępnione dzięki uprzejmości Pana Arnolda Kozłowskiego
 

Pommerland. Memory of Pommerstellung

 

 

 

The Journey (Podróż)

 

 

Relacja 2014