Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA, SADZONEK I CHOINEK

W Nadleśnictwie Wałcz za drewno lub sadzonki należność można uregulować:

  • gotówką w kasie nadleśnictwa

  • kartą płatniczą w kasie nadleśnictwa

  • na konto:  PKO BP O/Wałcz 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027

 

Sprzedaż drewna prowdzona jest zgodnie z nowym zarządzeniem nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnymv Lasy Panstwowe na lata 2020 - 2021

 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują również nowe warunki techniczne na drewno. Wprowadzone zarządzeniem DGLP nr 51 z dnia 30 września 2019 r.

 

Informacje dla nabywców (konsumentów) drewna na cele opałowe i gospodarcze.

 

Drewno przeznaczone do sprzedaży detalicznej na dzień 30.03.2020 r

Sprzedaż Detaliczna
Leśnictwo Sortyment Ilosć w (m3)
  SW S4 24,99
Międzrzecze BRZ S4 0,74
  SO S4 71,23
 
Lubno SO S4 49,52

W sprawie informacji dotyczących surowca proszę o kontakt z właściwym Leśniczym


Cennik na sadzonki 2020

Poniżej znajduje się link pod którym znajdą Państwo ofertę sprzedaży sadzonek drzew leśnych w 2020 roku

Cennik sadzonek na 2020 rok

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Nadleśnictwo Wałcz zakończyło jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to rodzaj kontroli liczebności populacji sześciu gatunków owadów liściożernych, na podstawie której można określić poziom zagrożenia drzewostanów.

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Nadleśnictwo Wałcz zakończyło jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to rodzaj kontroli liczebności populacji sześciu gatunków owadów liściożernych, na podstawie której można określić poziom zagrożenia drzewostanów.

Do wyżej wymienionych szkodników należą:

  • strzygonia choinówka – Panolis flammea (Den. et Schiff.),
  • poproch cetyniak – Bupalus piniaria (L.),
  • siwiotek borowiec (zawisak borowiec) – Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują w stadium

poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu),

  • barczatka sosnówka – Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica),
  • osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu),
  • gatunki z rodziny borecznikowatych (Diprionidae) (zimują larwy w oprzędach – kokonach).

Poszukiwania przeprowadza się w partiach kontrolnych w określonych oddziałach na terenie nadleśnictwa. Na każdej partii kontrolnej wyznacza się 10 powierzchni próbnych, o powierzchni 0,5 m2 każda. Następnie przeszukujemy ściółkę, glebę oraz powierzchnię pnia do wysokości 1,5 m. 

Ilość i zdrowotność znalezionych owadów posłuży do określenia stanu zagrożenia drzewostanów.

Kontrola ta umożliwia zlokalizowanie ognisk gradacji szkodników i pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w celu ich zwalczania.