Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie II pisemnego przetargu nieograniczonego

NADLEŚNICTWO WAŁCZ

OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż kompletu używanych kół będących składnikiem majątku Nadleśnictwa
Wałcz.