Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Wałcz
Nadleśnictwo Wałcz
67 250 08 94
67 258 29 32

ul. Kołobrzeska 1

78-600 Wałcz

Nadleśniczy
Wojciech Gdaniec
67 250 08 94
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Kowalczewski
67 250 08 34; 694 409 719
Inżynier Nadzoru
Adam Kolorz
67 250 08 33; 694 409 720
Inżynier Nadzoru
Andrzej Tomajczyk
67 250 08 33; 668 264 779
Główny księgowy
Ewa Michalak
67 250 08 39; 694 409 717

Dział Gospodarki Leśnej

Elżbieta Szczepańska- użytkowanie lasu, marketing
Starszy specjalista Służby Leśnej
Phone number: 67 250 09 17; 668 467 114
Grzegorz Paluch
Starszy specjalista Służby Leśnej
Phone number: 67 250 09 17; 535 845 420
Natalia Brzozowska- hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo i selekcja
Starszy specjalista Służby Leśnej
Phone number: 67 250 09 17; 795 149 144
Magdalena Marchwiak- Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Lesnej "Morzycówka", turystyka, ochrona p.poż, ochrona przyrody
Starszy specjalista Służby Leśnej
Phone number: 67 250 09 08; 660 448 871
Katarzyna Drzewiecka- ochrona lasu, łowiectwo
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 67 250 09 08; 734 456 314
Daniel Kozłowski- stan posiadania, lasy niepaństwowe
Specjalista Służby Leśnej
Phone number: 67 250 09 08;668 266 370

Dział finansowo-księgowy

Ewa Michalak
Główny księgowy
Phone number: 67 250 08 39; 694 409 717
Jadwiga Herman
Starsza księgowa
Phone number: 67 250 12 09; 668 246 059
Renata Kuś
Starsza księgowa
Phone number: 67 250 08 43
Aleksandra Pawlus
Księgowa
Phone number: 67 250 08 44
Agata Wiese
Księgowa
Phone number: 67 250 08 43
Patrycja Frydryk
Starsza Księgowa
Phone number: 67 250 08 43

Dział administracyjno-gospodarczy

Iwona Stankiewicz
Sekretarz
Phone number: 67 250 08 29; 694 409 716
Magdalena Andruszewska
Specjalista ds administracji
Phone number: 67 250 08 38
Bogdan Bronka
Specjalista ds. remontów i inwestycji
Phone number: 67 250 08 38; 668 265 940
Ewa Sofroniew
Starszy specjalista ds administracji
Phone number: 67 250 08 38
Anna Adamska
Specjalista ds. administracji
Phone number: 67 250 08 94; 694 409 721
Piotr Opara
Starszy specjalista ds informatyki
Phone number: 67 250 08 38; 510 349 826

Stanowisko ds. pracowniczych

Alicja Wenderlich
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 67 250 08 23

Posterunek Straży Leśnej

Krzyszto Czub
Komendant posterunku Straży Leśnej
Phone number: 67 250 09 03; 694 409 718
Andrzej Gnych
Podleśniczy
Phone number: 67 250 09 03; 668 266 276

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych
Andrzej Gnych
Phone number: 668 266 276