Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wałcz
Nadleśnictwo Wałcz
67 250 08 94
67 258 29 32

ul. Kołobrzeska 1

78-600 Wałcz

Bank PKO BP S.A. 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027

nr BDO: 00106303

 


Wyświetl większą mapę

 

Telefony alarmowe:

Zauważyłeś pożar lasu ALARMUJ!

Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny PSP WAŁCZ:

tel. kom.  668 852 355

Straż Pożarna tel. 998 lub 112

Nadleśniczy
Wojciech Gdaniec
67 250 08 94
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Kowalczewski
67 250 08 34; 694 409 719
Inżynier Nadzoru
Adam Kolorz
67 250 08 33; 694 409 720
Inżynier Nadzoru
Andrzej Tomajczyk
67 250 08 33; 668 264 779
Główny księgowy
Ewa Michalak
67 250 08 39; 694 409 717

Dział Gospodarki Leśnej

Natalia Brzozowska- hodowla lasu, lasy niepaństwowe
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 250 09 17; 795 149 144
Damian Nurczyk - sprzedaż drewna
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 250 09 17; 662 172 953
Alina Pasternak - użytkowanie lasu, ochrona ppoż
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 250 09 17; 535 845 420
Agata Wiese - Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Lesnej "Morzycówka", turystyka, ochrona przyrody
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 250 09 08; 668 459 008
Katarzyna Bojanowska- ochrona lasu, łowiectwo
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 250 09 08; 734 456 314
Daniel Kozłowski- stan posiadania
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 250 09 08;668 266 370
Aleksandra Królak - ochrona lasu, łowiectwo
W zastępstwie za Katarzynę Bojanowską
Tel.: 67 250 09 08;725 314 058

Dział finansowo-księgowy

Ewa Michalak
Główny księgowy
Tel.: 67 250 08 39; 694 409 717
Renata Kuś
Starszy księgowy
Tel.: 67 250 08 43
Mariola Kasperowicz
Starszy księgowy
Tel.: 67 250 08 43
Agnieszka Lewandowska
Księgowy
Tel.: 67 250 08 44
Patrycja Frydryk
Starszy Księgowy
Tel.: 67 250 08 43
Agata Michnowicz
Księgowy
Tel.: 67 250 08 44

Dział administracyjno-gospodarczy

Iwona Stankiewicz
Sekretarz
Tel.: 67 250 08 29; 694 409 716
Magdalena Andruszewska
Starszy specjalista ds. administracji
Tel.: 67 250 08 38
Bogdan Bronka
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 67 250 08 38; 668 265 940
Ewa Sofroniew
Starszy specjalista ds. administracji
Tel.: 67 250 08 38
Piotr Opara
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 67 250 08 38; 510 349 826
Anna Adamska
Specjalista ds. administracji
Tel.: 67 250 08 38; 694 409 721

Stanowisko ds. pracowniczych

Alicja Wenderlich
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 250 08 23

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Czub
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: 67 250 09 03; 694 409 718
Andrzej Gnych
Strażnik leśny
Tel.: 67 250 09 03; 668 266 276

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych
Andrzej Gnych
Tel.: 668 266 276