Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA, SADZONEK I CHOINEK

W Nadleśnictwie Wałcz za drewno, sadzonki, ognisko w ogrodzie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka" należność można uregulować:

  • gotówką w kasie nadleśnictwa

  • kartą płatniczą w kasie nadleśnictwa

  • na konto:  PKO BP O/Wałcz 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027

 

Sprzedaż drewna prowdzona jest zgodnie z nowym zarządzeniem nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnymv Lasy Panstwowe na lata 2020 - 2021

 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują również nowe warunki techniczne na drewno. Wprowadzone zarządzeniem DGLP nr 51 z dnia 30 września 2019 r.

 

Informacje dla nabywców (konsumentów) drewna na cele opałowe i gospodarcze.

 

Dostępne drewno opałowe na dzień 01.02.2021:

Leśnictwo Gatunek Sortyment Długość Ilość
Międzyrzecze SO S4 2,5 9,7 m3
SO S4 1,2 1,27 m3

Sprzedaż choinek 2021

Zapraszamy na plac/parking przy biurowcu Nadlesnictwa Wałcz po zakup choinek. Sprzedaż będziemy prowadzić w dniach 16-22 grudnia 2021 roku w godzinach 8:00-14:00. 

Zapraszamy serdecznie

Materiały do pobrania


Cennik na sadzonki 2021

Poniżej znajduje się link pod którym znajdą Państwo ofertę sprzedaży sadzonek drzew leśnych w 2021 roku

Cennik sadzonek na 2021 rok

Dodatkowe pozycje w cenniku