Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA, SADZONEK I CHOINEK

W Nadleśnictwie Wałcz za drewno, sadzonki, ognisko w ogrodzie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka" należność można uregulować:

  • gotówką w kasie nadleśnictwa (wtorki i czwartki)

  • kartą płatniczą w kasie nadleśnictwa (wtorki i czwartki)

  • na konto:  PKO BP O/Wałcz 25 1020 2847 0000 1102 0039 2027

 

Sprzedaż drewna prowdzona jest zgodnie z  zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnymv Lasy Panstwowe na lata 2022 - 2023

 

Informacje dla nabywców (konsumentów) drewna na cele opałowe i gospodarcze

 SPRZEDAŻ DETALICZNA DREWNA 

  • Informacje dla nabywców indywidualnych (detalicznych)

 

 

CENNIK:


 


Cennik na sadzonki 2024

Poniżej znajduje się link pod którym znajdą Państwo ofertę sprzedaży sadzonek drzew leśnych w 2024 roku

Zarządzenie nr 11/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz

Cennik sadzonek na 2024 rok