Wydawca treści Wydawca treści

W celu rezerwacji zajęć edukacyjnych należy skontaktować się z pracownikiem Nadleśnictwa Wałcz Agatą Wiese tel. 668459008, mail: walcz@pila.lasy.gov.pl, ustalić temat zajęć, termin oraz rodzaj (zajęcia w budynku "Morzycówki" i/lub w terenie). Zajęcia należy organizować z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem. 

Organizacja ogniska na terenie "Morzycówki" zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia 09 czerwca 2022 roku jest płatna.

Opłata za ognisko organizowane przez jednostki oświatowe wynosi: 76,00 zł netto + 23% VAT (93,48zł)

Opłata dla osób fizycznych:

  • ognisko do 15 osób: 76,00 zł netto + 23% VAT (93,48zł)

  • ognisko powyżej 15 osób: 151,00zł netto + 23% VAT (185,73 zł)

Prosimy o uprzedzenie rodziców dzieci biorących udział w zajęciach terenowych o konieczności zapewnienia ubioru terenowego zależnego od panujących warunków atmosferycznych,  zapoznanie uczestników i opiekunów z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas zajęć (alergie, ukąszenia itd.) oraz rozpoznania przez placówkę, czy wśród uczestników nie ma przypadków schorzeń, które uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach.

Odpowiedni ubiór zapewnia bezpieczeństwo i radość z przebywania w lesie.